Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.
Dnia 11 września 2014
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r. Treść komunikatu do pobrania ze strony: http://cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/czerwiec_2014/20140602_Komunikat_lista_%C5%9Brodowisk_p.pdf
czytaj dalej
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Dnia 11 września 2014

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Treść komunikatu do pobrania z adresu: http://cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/sierpien_2014/20140829_Komunikat_Egzamin_maturalny_pf.pdf

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015
Dnia 7 września 2014

Przedstawiamy listę tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w załączniku:
Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Ważna Informacja dla uczniów klas 3. WYPRAWKA SZKOLNA w 2014r
Dnia 5 września 2014

O WYPRAWKĘ MOGĄ STARAĆ SIĘ UCZNIOWIE 3 KLAS

SPEŁNIAJĄCY JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW.

1. Kryterium dochodowe : 539 zł (netto) na osobę w rodzinie.

2. Uczniowie pochodzący z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w których występują okoliczności określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej ( a w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności ,długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( od 3 dzieci ), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Nasi uczniowie na warsztatach „Młodzież przeciwko mowie nienawiści”
Dnia 4 września 2014

W dniach 26-29 sierpnia 2014 roku uczniowie klasy II B: Michał Biernacki, Norbert Mastalerz, Krzysztof Raczkowski, Michał Wołosiuk, Tomasz Wójtowicz i Jakub Tracichleb pod opieką p. Beaty Kopyckiej wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Konstancinie – Jeziornie, pod hasłem Młodzież przeciwko mowie nienawiści. Przeczytaj całość

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dnia 1 września 2014

W dniu 1. września 2014 roku w auli Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/15. W inauguracji wzięli udział dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie. W tym roku przywitaliśmy nowych uczniów trzech klas Technikum Mechanicznego: klasę „mechatroniczną”, klasę „mechaniczną” oraz klasę o dwóch specjalnościach: technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

Od dzisiaj, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej zmieniło także nazwę. Nowa nazwa naszej jednostki to Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Terminarz egzaminów poprawkowych – sierpień 2014r.
Dnia 12 sierpnia 2014
Wyprawka szkolna 2014
Dnia 12 sierpnia 2014

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014r. – wyprawka szkolna.
Przeczytaj całość

Wykaz podręczników do klas pierwszych TM i ZSZ w LCEZ w roku szkolnym 2014/2015
Dnia 10 lipca 2014

Wykaz podręczników szkolnych do klas pierwszych obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej Przeczytaj całość

Oferta pracy – WARBO S.A.
Dnia 9 lipca 2014

WARBO S.A. ogłasza rekrutację na stanowiska: TOKARZ, FREZER, OPERATOR CNC Przeczytaj całość

Oferta pracy
Dnia 8 lipca 2014

Oferta pracy dla absolwentów Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Przeczytaj całość

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Dnia 7 lipca 2014

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się drugi nabór wniosków o przyrzynanie stypendium w ramach projektu „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015″ realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Przeczytaj całość

Outplacement dla oświaty
Dnia 7 lipca 2014

Miejski Urząd Pracy w Lublinie przekazuje informację, iż okresie od 01.04.2014 r. do 30.09.2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Radzyniu Podlaskim oraz Puławach realizuje projekt „Outplacement dla oświaty”. Przeczytaj całość

Nasi uczniowie na stażach i praktykach wakacyjnych
Dnia 1 lipca 2014

20 uczniów naszej szkoły po raz kolejny będzie pracować w czasie wakacji. Przeczytaj całość

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w LCEZ
Dnia 27 czerwca 2014

O godzinie 10:00 rozpoczęliśmy uroczystość zakończenia obecnego roku szkolnego 2013/2014. Oprócz uroczystego przemówienia Pana Dyrektora Jacka Misiuka, byliśmy świadkami wręczenia nagród, dyplomów i wyróżnień. Najlepszym uczniem LCEZ jest Damian Żelechowski, który ze średnią 5.06 został przedstawiony do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Rozdano nagrody za organizację i udział w lidze SumiBOT. Wręczono także puchary za podium w zawodach tenisa stołowego chłopców organizowanego przez UKS Magnoliowa. Przeczytaj całość

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
Dnia 17 czerwca 2014

W dniach od 15.06 – 05.07.2014 mechatronicy z klasy III Ta :
Weronika Dobrzyńska
Łukasz Twardowski
Damian Żelechowski
przebywają pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Wiesławy Wąsik w Göppingen w Niemczech (Badenia Wirtembergia) w ramach programu na projekcie: „Bliżej europejskiego rynku pracy” – Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. Przeczytaj całość